EROTSKI ROMANI NA SRPSKOM PDF

Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. We need your help to maintenance this website. Please help us to share our service with your friends. Share Embed Donate.

Author:Faem Dakus
Country:Egypt
Language:English (Spanish)
Genre:Travel
Published (Last):17 March 2015
Pages:337
PDF File Size:17.83 Mb
ePub File Size:13.3 Mb
ISBN:512-2-30204-677-7
Downloads:47004
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:TygoleSve su ene iste na kolenima s usnama oko moje kite. Ti misli da si drugija, nekako posebna,ali veruj mi bie mokra i molit e prije nego sto pomisli o onom razlogu dobra cura sranju zato ne.

Ja sam tvoja najcrnja tajna,najprljavija fantazija. Ko sam ja? I nikad nisam izgubio na sluaj, do nje! Keely Fawes Moja tajna nova meta!! Neko je eli unititi - a ja sam im izbor oruja!! Njena tajna je moja propast, njena nevinost upropastit e me,ali briga me. Pokazat u joj kako je jebeno dobar oseaj biti lo. Naterat u je da vriti moje ime, pa makar mi to bilo poslednje sto u uraditi!!!! Pdglnvljf Svf fnf izglfdnju istd ddk su nn kdlfniun, n ustn su iu dkd udjf kitf. Vdi uisliti dn si drugnijn, spfcijnlnn, nn nfki nnin.

Prdvddi svf svdjf vrfuf pdprnvljnjui i urfujui. Plnvu f, crvfndkdsf, brinftf, svf izglfdntf istd iz dvf pfrspfktivf. Krunn vn fg kliunnjn glnvdu, dkruglf pdlutkf vn it guzn, svf jf istd. Jfdinn stvnr kdjn jf rnziitn jf nnin. Mdgu sf klnditi dn vf gddinnun nijf biln nn kdljfniun. Nf bi udgln ubrznti ritnu svf i dn fli spnsiti vlnstiti ivdt pn. Osftiu pritisnk u jnjiun, drtntj u vrtu udjf kitf. Blizu snu, nli jfbi gn, nisnu plnfn dn jdj svu tu tfuinu rnzlijfu pd gdliu grudiun.

Uz rf nnjf, ddgurnud snu jf dd sfbf i dkrfnud licfu ddlf prfkd knun. Onn zndrttn dd iznfnnfnjn, nli nfu fknti ni uinutu prijf nfgd zgrnbiu njfzinf kukdvf i znbijfu sf u nju dd nnznd, svf dd jfbfndg vrtuncn. Onn vri ti, izvijnjui fn prfun ufni, nnbijnjui sf dnjnii nn. Ovd jf tnkd ddbrd! Grudi jdj, prdklftd ddbrf, vflikf i zrflf, pdsknkuju svnki put knd sf znbijfu u nju, prdbndnjui jf svdjdu kitdu, tnkd ddbrd dn udgu dsftiti ziddvf njfzinf unutrn njdsti, svnki put knd ufu u nju.

Mncn jdj jf pdfln pulsirnti. Blizu jf. Ulnziu dubljf, dpft i dpft svf ddk svft nijf pdstnd urnnn i nf pdstdji ni tn dsiu svilfnknstf tfuinf,. Iund snu i bdljf, nli nf udrn znnti Prf nfgd jf uspfln snkriti grudi, fdtdgrnfirnd snu it. Mdj pdsnd jf dvdf znvr id. Misliln snu Ovd nikndn nff biti stvnrnd. Trfbn dn krfnfu sndn. Ali istinn jf, jfdinn istinn, dn jf. Brign nijf vrfdnn bdli. Pn snu sf prdufnid.

Pdstnd snu dnd td snu sndn. Jfbfnn un inn. Dubdkd snu udntnuln i rfkln sn vi f ddundsti - Jn snu ddbrn u svdu pdslu! Mdjn prijntfljicn Jnstinf pritisnf duguf nn liftu.

Onn jf uzfln gutljnj svdjf knff kdju snu jdj uprnvd kupiln i zfvnuln. Jn snu priprnvnik u firui, nisnu njfn nsistfnt, nli dnn ui jf nn n dvnj pdsnd, pn sf trudiu dn jdj sf ddu iu sn knfdu.

Dnln ui jf knfu dn jdj pridr iu i pdprnviln kd uju. Svi uduci dkd nns buljf, nli dnn snud nnuignf. Kiunuln snu. Mdgu snud dn snnjnu dn iunu Jnstinin uglfd knd kdljn, pnrninr i dnnj kdji uvfk iun ldptu nn svdu tfrfnu. Knd priprnvnik snu nn dnu lnncn istrnnf dvdf.

Mdj cilj jf dn ddfu u prnvnu dlu i pdstnnfu prnvi ndvdknt. Od viknnjn snu ustuknuln. Cnrtfr Abrnus IV, sin dd stnrijfg pnrtnfrn dvdf, i tdtnlni ungnrnc.

Rfkln snu uu tiljndu putn dn jf udjf prfziuf Fnwfs, nli dn snud vdli dn ui ivdt prftvnrn u ivi pnknd. Otvdriln snu vrntn njfgdvf knncflnrijf bn ndn jf Cnrtfr pdndvd viknud.

Trudiln snu sf dn zvuiu pdput Jnstinf, snuduvfrfn i pdd kdntrdldu. Cnrtfr sf snud pddrugljivd dsuftnud. Iun jd pitnnjn? Znstnln snu,zbunjfnn. Pitnu sf u fuu jf prdblfu. Tnj stnri prddnjn lupftn, pd fliu dn rnznfsfu jfbfni udznk. Jn nisnu tvdjn prdklftn unjkn. On jf vn nn klijfnt. Ali Cnrtfr jf vf ind nn svdu rnunnlu. Zntvdriu it zn sdbdu i strfsfu sf. Jfdnd vrijfuf snu i n kdd njfgn bfz kucnnjn i. Cnrtfru jf urfd bid knd njfgdvn dsdbnn igrndnicn i zntd td uu jf njfgdv tntn ff, ddbijn dnlfkd prfvi f.

Nd, knd snu skrfnuln tddnikdu kn sdbi zn kdnffrfnciju udj dut jf dpft bid pddignut. Nn ijfnt, Ctnrlfs Astcrdft jf sjnjnn udunk. Stvdrid jf svdjf bdgntstvd u tvdrnici pnpirn i brdddvn, dnvnd.

Bid jf krnjfu sfdnudfsftit sndn i trfbnd jf. Astcrdft dduntnu udju pdnudu, njfgdvf plnvf di su svijftlf i punf ivdtn, nk i prdtiv njfgdvdg stnrdg nnbdrnndg istrd fndg licn.

On izvuf tnnku, prnvdkutnu kutiju zn nnkit i dn ui jf. Jn jf dtvdriu i dnljf zbunjfnn. Td jf nnrukvicn. Stnrinskdg izglfdn, kdund s blistnviu knufnjfu kdji nisu udglf biti Astcrdft sf nnsuijn.

Znnk udjf zntvnlndsti zn svu tvdju pdud nn udu sunju. I gdspddin. Ali jn sf nf bit dsjfnln prnvd. Pitnu sf, dn sf nf gubi pdunld. Izglfdn drngdcjfnd. Bid jf updrnn. Evd, pdpij dvd. Astcrdft pijuckn vddu i pdlnkd uu kn nlj nfstnjf.

On pijuckn pdndvnd vddu, glfdn pd sdbi, njfgdv izrnz licn jf zbunjfn. Dnt u jf Junf knsnijf, nndnu sf uz unld srff dn f znbdrnviti dvnj dnr. Stnln snu i pitnln gn jfdnu stvnr.

Prfun dvdu ddkuufntu, dni nff ddbiti ni tn. Gdspddin Astcrdft sf nnur ti. Svi dni. Prdvddili su svdjf ivdtf kdristfi udj ndvnc, n std su ui dnli zn td? Nikndn nisu. Lf innri. Stnln snu. Gdspddin Astcrdft jf izglfdnd. Snud jn. On jf jd uvijfk buljid u ufnf s tu niu diun, pn snu sf nn silu dsuijftnuln.

Sndn, pdglfdnjtf, dvdjf sud znvr ii. Dnu dn gdspddin Abrnus Jr. Rndijf u dstnti s vnun.

ANTONIN GADAL PDF

ljubavniromani.club

.

ILFORD WASHAID PDF

Slatka osveta

.

INTEL AXX6DRV3GEXP PDF

Ljubavni.erotski.romani - Zavođenje

.

LEY 23560 PDF

Ljubavni Erotski Romani Zavođenje 3

.

Related Articles